Soru:

2. Osmanlı Devleti'ndeki, 1. Ülkedeki mevcut rejimin değiştirilmesi, II. Avrupa devletlerine karşı denge politikası izlemesi, II

2. Osmanlı Devleti'ndeki,
1. Ülkedeki mevcut rejimin değiştirilmesi,
II. Avrupa devletlerine karşı denge politikası izlemesi,
III. Demokratikleşme Hareketlerinin başlaması
faaliyetlerinin hangilerinin gerçekleştirebilmesinde
Osmanlı topraklarinin jeopolitik konumu önemli rol
oynamıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III

2. Osmanlı Devleti'ndeki, 1. Ülkedeki mevcut rejimin değiştirilmesi, II. Avrupa devletlerine karşı denge politikası izlemesi, III. Demokratikleşme Hareketlerinin başlaması faaliyetlerinin hangilerinin gerçekleştirebilmesinde Osmanlı topraklarinin jeopolitik konumu önemli rol oynamıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III

Orta Çağ’da Ordu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster