Soru:

12 XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşla- rin çok uzun sürmesinin; SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI ADIK

12 XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşla-
rin çok uzun sürmesinin;
SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI ADIK UYC
3
D askerî alanda islahatların başlaması,
II. devletin mali dengesinin bozulması,
III. sık sık sadrazam değişikliklerinin yapılması
durumlarından hangilerine neden olduğu savunu-
labilir?
A) YalnızB) Yalnız
het velit
D) I ve II
E) 1, Il ve III
(Spot 10 ve 11'e göre)

12 XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşla- rin çok uzun sürmesinin; SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI ADIK UYC 3 D askerî alanda islahatların başlaması, II. devletin mali dengesinin bozulması, III. sık sık sadrazam değişikliklerinin yapılması durumlarından hangilerine neden olduğu savunu- labilir? A) YalnızB) Yalnız het velit D) I ve II E) 1, Il ve III (Spot 10 ve 11'e göre)

Orta Çağ’da Ordu ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
SOSYAL BİLİMLER
20). Fatsele (11-18), Din Kandrave Anlak Bilglal (16-20), Din Kontora ve Ahlak Bilgisi
veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-28) alanlarına ait toplam 25 soru
ar Test için ayrılan kismina işaretleyiniz.
69 108
Imparatoru
ahmed
a

Tarih

Orta Çağ’da Ordu Soru Çözümü

SOSYAL BİLİMLER 20). Fatsele (11-18), Din Kandrave Anlak Bilglal (16-20), Din Kontora ve Ahlak Bilgisi veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-28) alanlarına ait toplam 25 soru ar Test için ayrılan kismina işaretleyiniz. 69 108 Imparatoru ahmed aratoru stal yer Amu 2. Ayagıda TBMM'nin 1920'de çikardig: Miyanet- Vataniye Kanunu'nun 1. Maddesine ve 1923 yılında bu maddede yaptığı değişikliğe yer verilmiştir. Hiyanet- Vatanlye Kanunu (29 Nisan 1920) Madde 1: Yüksek Hilafet ve Saltanat makamlarını ve Osmanlı Imparatorluğu'nu yabancıların elinden kurtarmak ve saldırıları savuşturmak amacına ilişkin olarak oluşan Büyük Millet Meclisi'nin meşruluğuna isyanı içeren sözle veya eylemle veya yazıyla muhalefet eden veya karışıklık çıkaran kişiler vatan haini sayılır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (15 Nisan 1923) Madde 1: Hiyanet-1 Vataniye Kanunu'nun birinci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: Saltanatın kaldırılmasına ve egemenlik ve hüküm sürme haklarının terk edilememek, bölünememek ve vazgeçilememek üzere Türkiye halkının gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin manevi kişiliğinde saklı bulunduğuna ilişkin 1 Kasım 1922 tarihli karara karşı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruluğuna isyanı içeren sözle veya yazıyla veya eylemle kasıtlı muhalefet eden veya karışıklık çıkaran veya yayında bulunan kişiler vatan haini sayılır. man- D nayi hine Yukarıda verilen bilgilere göre seçeneklerde yer alan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez? A) Kanun maddesinin ilk halinde Hilafet ve Saltanat makamlarına karşı durulmayarak Milli Mücadelede bölünmeler engellemek istenmiştir. B) TBMM kanun maddesinin her iki şeklinde de ülke içerisinde çıkabilecek kargaşaları önlemeye ve otoritesini korumaya çalışmıştır. C) Kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşması ve işgallere son verilmesiyle beraber saltanat ve hilafet makamına olan bakış açısı değişmiştir. D) Saltanatın kaldırılması ve kanun maddesinde değişikliğe gidilmesi TBMM'nin görüş birliği içerisinde olduğunu kanıtlamıştır. E) Kanun değişikliği ile saltanatın kaldırılmasına karşı olan kişi ya da gruplara karşı yasal bir dayanak oluşturulmak istenmiştir.