Soru:

4. 1. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında sınıf farklılık- larinin görülmemesinin temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? A)

4.
1. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında sınıf farklılık-
larinin görülmemesinin temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Boylar hâlinde yaşamaları
BY Ordu millet anlayışının benimsenmesi
o Yerleşik kültürlerle ilişkilerin gelişmemesi
DJ Mimarinin gelişmemesi
ET Toprağa bağlı yaşam tarzını benimsememeleri

4. 1. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında sınıf farklılık- larinin görülmemesinin temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? A) Boylar hâlinde yaşamaları BY Ordu millet anlayışının benimsenmesi o Yerleşik kültürlerle ilişkilerin gelişmemesi DJ Mimarinin gelişmemesi ET Toprağa bağlı yaşam tarzını benimsememeleri

Orta Çağ'da Kanunlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster