Soru:

3. Os 1. Justinianus Kanunlarının konu edildiği derste Mert Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir: 3 3 O şi M E Kişi

3.
Os
1.
Justinianus Kanunlarının konu edildiği derste Mert Öğretmen,
öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir:
3 3 O
şi
M
E
Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış drahoma adı verilen
bir sözleşmeyle ya da kilise görevlisi ve tanıklar huzurunda
evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.
Çocuğun evlilik esnasında doğumu, soyunun sıhhati için ye-
terli değildir. Babanın doğumdan sonra kendisine gösteri-
len çocuğu kabul etmesi gerekir.
Mert Öğretmen'in verdiği bu bilgiler, Justinianus Kanunla-
ri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A) Kadın erkek eşitliğini esas aldığının
B) Medeni hukuka dair düzenlemeler içerdiğinin
C) Dini esaslı olduğunun
D) Kamu ekonomisini düzenlediğinin
E) Halka bazı siyasi haklar getirdiğinin
ari

3. Os 1. Justinianus Kanunlarının konu edildiği derste Mert Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir: 3 3 O şi M E Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış drahoma adı verilen bir sözleşmeyle ya da kilise görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder. Çocuğun evlilik esnasında doğumu, soyunun sıhhati için ye- terli değildir. Babanın doğumdan sonra kendisine gösteri- len çocuğu kabul etmesi gerekir. Mert Öğretmen'in verdiği bu bilgiler, Justinianus Kanunla- ri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? A) Kadın erkek eşitliğini esas aldığının B) Medeni hukuka dair düzenlemeler içerdiğinin C) Dini esaslı olduğunun D) Kamu ekonomisini düzenlediğinin E) Halka bazı siyasi haklar getirdiğinin ari

Orta Çağ'da Kanunlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster