Soru:

1923 yılında Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletveki

1923 yılında Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle
yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan
her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını
kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu'nda
yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri
olduğu savunulabilir?
A Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte
olması
B
Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem
verilmesi
Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim
yöntemlerinin denenmesi
D
Milletvekili seçiminde seçmen sayısının
artırılması
E Seçmende okur - yazar olma özelliğinin
aranmasi
ÖSSI 2008

1923 yılında Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu'nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir? A Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması B Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi D Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması E Seçmende okur - yazar olma özelliğinin aranmasi ÖSSI 2008

Orta Çağ'da Kanunlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster