Soru:

1. Avusturya Azak Venedik Rusya Podolya Ukrayna Budin Erdel Ozi -Vasvar Macaristan Akkirman AZAK DENİZ Kili- Zagreb Temesvar *Ke

1.
Avusturya
Azak
Venedik
Rusya
Podolya
Ukrayna
Budin
Erdel
Ozi
-Vasvar Macaristan
Akkirman
AZAK DENİZ
Kili-
Zagreb
Temesvar
*Kefe
Belgrad
Bükreş
Bahçesaray
Saraybosna
Pasarofça
Varna
KARADENİZ
Niğbolu
Dalmaçya
Roma
Işkodra
Üsküp
Sofya
Fillbe Edirne
Kavala OSMANLI
Bursa
Sinop
Istanbul
Amasra
I DEVLETİ
Trabzon
Ankara
Siyas
Otranto.Avlonya Selanik
EGE
DENIZI
Inebahti
Atina
Mora
Izmir
Konya
Muğla Antalya
Iskenderun
Girit
0
AKDENİZ
170 km
Kibris
Avusturya'ya bırakılan yerler
Lehistan'a bırakılan yerler
Venedik'e bırakılan yerler
Rusya'ya bırakılan yerler
Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen top-
rakları gösteren bu haritaya göre,
1. Avusturya Orta Avrupa'da güçlenmiştir.
II. Rusya Azak Denizi kıyısına ulaşmıştır.
III. Osmanlı Devleti batıda büyük toprak kaybetmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

1. Avusturya Azak Venedik Rusya Podolya Ukrayna Budin Erdel Ozi -Vasvar Macaristan Akkirman AZAK DENİZ Kili- Zagreb Temesvar *Kefe Belgrad Bükreş Bahçesaray Saraybosna Pasarofça Varna KARADENİZ Niğbolu Dalmaçya Roma Işkodra Üsküp Sofya Fillbe Edirne Kavala OSMANLI Bursa Sinop Istanbul Amasra I DEVLETİ Trabzon Ankara Siyas Otranto.Avlonya Selanik EGE DENIZI Inebahti Atina Mora Izmir Konya Muğla Antalya Iskenderun Girit 0 AKDENİZ 170 km Kibris Avusturya'ya bırakılan yerler Lehistan'a bırakılan yerler Venedik'e bırakılan yerler Rusya'ya bırakılan yerler Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen top- rakları gösteren bu haritaya göre, 1. Avusturya Orta Avrupa'da güçlenmiştir. II. Rusya Azak Denizi kıyısına ulaşmıştır. III. Osmanlı Devleti batıda büyük toprak kaybetmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Orta Çağ'da Kanunlar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
B. Aşağıda 19. Yüzyılda uyguladıkları temel politika ve hedefleri verilen devletleri bularak
karşılarına yazınız.
Osmanlı Devleti'nin bir süre daha yaşaması gerekiyor. Eğer
1. Osmanlı Devleti yıkılırsa Rusya Akdeniz'e iner ve sömürgelerime
giden yolun güve

Tarih

Orta Çağ'da Kanunlar Soru Çözümü

B. Aşağıda 19. Yüzyılda uyguladıkları temel politika ve hedefleri verilen devletleri bularak karşılarına yazınız. Osmanlı Devleti'nin bir süre daha yaşaması gerekiyor. Eğer 1. Osmanlı Devleti yıkılırsa Rusya Akdeniz'e iner ve sömürgelerime giden yolun güvenliği tehlikeye düşer. Sedan Savaşı'nda Almanya'ya yenilmem benim için çok kötü oldu. 2. itibarımı ve en zengin kömür yataklarımı kaybettim. Bunları bir an önce geri almalıyım İngiltere'nin Rusya ile yakınlaşması aradığım fırsat olabilir. Osmanlı toprakları benim için önemli bir hammadde ve Pazar 3. kaynağı olabilir. Ayrıca Osmanlı topraklarının son derece kritik bir jeopolitik öneme sahip. İstanbul ve Boğazlar benim için çok önemli. Dünya'da daha güçlü 4. olmak için bir an önce buraları ele geçirip Akdeniz'e açılmak zorundayım. Rusya'nın uyguladığı Panslavizm politikasından ben de zarar 5. gördüm. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi ile birlikte oluşan boşluğu Rusya'dan önce ben doldurmalıyım. Şehir Devletleri halindeki yaşantımız bizi sömürgecilik yarışında 6. geri bıraktı. Bir an önce siyasi birliğimizi sağlayıp Akdeniz'in güçlü bir devleti olarak ortaya çıkmalıyız. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığımı kazandım. Ama 7. yetmez. Megali idea'yı gerçekleştirmeli, İstanbul'u Türklerden kurtarmalıyım. I. Balkan Savaşı'nda ulaştığım sınırlara tekrar ulaşmalıyım. 8. Balkanlar'ın en güçlü devleti ben olmalıyım Balkan Savaşlarına katılmayı hiç düşünmüyordum. Ama 9. Bulgaristan'ın sınırlarını bu kadar genişletmesi beni endişelendirdi.