Soru:

11.(). Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkas Cephesi'nde Rus ordusu ile mücadele etti. 12. ( ) Irak Cephesi'nde Osmanlı ordusu

11.(). Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkas Cephesi'nde Rus ordusu ile mücadele etti.
12. ( ) Irak Cephesi'nde Osmanlı ordusu Süveyş kanalı'na taarruz etti.
B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler, yazarlar kimlerdir?
2. Eğitim hayatı sürecinde Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasına etki eden düşünceler nelerdir?
3. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasına etki eden öğretmenleri kimlerdir?
4. Mustafa Kemal Şam'da hangi cemiyeti kurmuştur? Daha sonra hangi cemiyete katılmıştır?
5. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi ordularla mücadele etmiştir?
747

11.(). Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkas Cephesi'nde Rus ordusu ile mücadele etti. 12. ( ) Irak Cephesi'nde Osmanlı ordusu Süveyş kanalı'na taarruz etti. B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Mustafa Kemal'i etkileyen yerli ve yabancı düşünürler, yazarlar kimlerdir? 2. Eğitim hayatı sürecinde Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasına etki eden düşünceler nelerdir? 3. Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşmasına etki eden öğretmenleri kimlerdir? 4. Mustafa Kemal Şam'da hangi cemiyeti kurmuştur? Daha sonra hangi cemiyete katılmıştır? 5. I. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi ordularla mücadele etmiştir? 747