Soru:

1. Mustafa Kemal'in Mahalle Mektebi'nden sora gittiği Şem- si Efendi İlkokulu'nda derslerde, yeni öğretim yöntemle- ri ve okumay

1. Mustafa Kemal'in Mahalle Mektebi'nden sora gittiği Şem-
si Efendi İlkokulu'nda derslerde, yeni öğretim yöntemle-
ri ve okumayı kolaylaştıracak ders araç ve gereçleri kul-
lanılıyordu.
Bu durumun Mustafa Kemal'in kişisel yapısına etkisi
olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Gelişime ve değişime açık olması
„B) Aile bağlarının korunmasına önem vermesi
C) Ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ilgi duyması
D) Askerlik mesleğine ilgi duyması
E) Farklı kültürlere karşı hoşgörülü olması

1. Mustafa Kemal'in Mahalle Mektebi'nden sora gittiği Şem- si Efendi İlkokulu'nda derslerde, yeni öğretim yöntemle- ri ve okumayı kolaylaştıracak ders araç ve gereçleri kul- lanılıyordu. Bu durumun Mustafa Kemal'in kişisel yapısına etkisi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Gelişime ve değişime açık olması „B) Aile bağlarının korunmasına önem vermesi C) Ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ilgi duyması D) Askerlik mesleğine ilgi duyması E) Farklı kültürlere karşı hoşgörülü olması

Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster