Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

za-
ge
ani
cığı
m-
arif
un
min
bir
3-
|
Nitelik Yayıncılık
5. Lozan Konferansı'nda çözümlenemeyen tek konu
Musul-Kerkük meselesiydi. Diğer bir deyişle Türk
-Irak sınırının saptanması sorunuydu. Lozan'a göre
bu sorun Ingiltere ve Türkiye hükümeti arasında i

Tarih

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soru Çözümü

za- ge ani cığı m- arif un min bir 3- | Nitelik Yayıncılık 5. Lozan Konferansı'nda çözümlenemeyen tek konu Musul-Kerkük meselesiydi. Diğer bir deyişle Türk -Irak sınırının saptanması sorunuydu. Lozan'a göre bu sorun Ingiltere ve Türkiye hükümeti arasında ikili görüşmelerle çözümlenecekti. Çözüme ulaşılama- dığı takdirde Milletler Cemiyeti son kararı verecekti. Türkiye, bölge halkının oylarıyla bölgenin kaderinin belirlenmesini isterken Ingiltere "bölge halkının cahil olduğu ve sınır illerinden anlayamayacağı" şeklinde bir itirazda bulundu. Sorun, ikili görüşmelerle çö- zümlenemeyince Milletler Cemiyeti 16 Aralık 1925'te Musul'un Irak'a bırakıldığını açıkladı. Türkiye bu ka- ranı tepkiyle karşıladı. Ingiltere ile de yeni bir savaşın eşiğine gelindi. Bu sırada Türkiye'de mevcut temel düzeni ve niteliğini değiştirmeyi amaçlayan önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin ardından Ali Fethi Okyar Hükümeti istifa etti, yerine Ismet Paşa hükü- meti kuruldu, Takrir-i Sükûn ilan edildi, Istiklal Mah- kemeleri yeniden kuruldu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. İngiltere, Milletler Cemiyeti kararının onaylanmasını Türkiye'den istedi. 5 Haziran 1926'da Ankara Antlaşması ile Türkiye Musul'un anavatan si- nırları dışında kaldığını mecburen kabul etti. Bu bilgilerden yola çıkarak; chancery (9 I. Lozan Konferansı'nda devletlerarası eşitlik kura- lina uyulmamıştır. II. Iç politik gelişmeler Türkiye'yi Misak-ı Milli'den taviz vermeye zorlamıştır.. III. Mevcut rejime tepki olarak ortaya çıkan Şeyh Sait Isyanı Musul'un kaybedilmesinde etkili olmuştur. çıkarımlarından hangilerine varılabilir? AYalnız L B) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive E) I, II ve III

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE