Soru:

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER 5. smuseetpre leerst 7. "Lozan Antlaşması, batı emperyalizmine karşı uyanış ve mücadelenin harek

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER
5.
smuseetpre leerst
7.
"Lozan Antlaşması, batı emperyalizmine karşı uyanış ve
mücadelenin hareket noktasıdır."
Buna göre Lozan Antlaşması'nın;
1.
Türkiye'de Batıcılık fikrinin etkisini kaybetmesi,
♡
II. Avrupa'da azınlık sorunlarının çözüme kavuşması,
III. bazı Asya ülkelerinde bağımsızlık isyanlarının baş-
laması,
IV Batılı devletlerin, sömürgelerinde karışıklıklar yaşa-
masi
durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A) I ve II
B) III ve IV C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, III ve IV
E
Aşağ
dan
yer a
A) Y
B) Y
alonde

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER 5. smuseetpre leerst 7. "Lozan Antlaşması, batı emperyalizmine karşı uyanış ve mücadelenin hareket noktasıdır." Buna göre Lozan Antlaşması'nın; 1. Türkiye'de Batıcılık fikrinin etkisini kaybetmesi, ♡ II. Avrupa'da azınlık sorunlarının çözüme kavuşması, III. bazı Asya ülkelerinde bağımsızlık isyanlarının baş- laması, IV Batılı devletlerin, sömürgelerinde karışıklıklar yaşa- masi durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, III ve IV E Aşağ dan yer a A) Y B) Y alonde

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster