Soru:

S15. Lozan Görüşmeleri'ne hazırlık yapılırken, TBMM'de Osmanlı saltanatının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu durumun; 1. Kon

S15.
Lozan Görüşmeleri'ne hazırlık yapılırken, TBMM'de Osmanlı
saltanatının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Bu durumun;
1. Konferansa Türkiye'nin tek temsilci ile katılmasını sağlamak,
I. Batılı devletlerin Türkler arasındaki ayrılıklardan yararlanmasını
önlemek,
III. Milletler Cemiyeti'ne üye olmak
gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) Il ve III

S15. Lozan Görüşmeleri'ne hazırlık yapılırken, TBMM'de Osmanlı saltanatının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu durumun; 1. Konferansa Türkiye'nin tek temsilci ile katılmasını sağlamak, I. Batılı devletlerin Türkler arasındaki ayrılıklardan yararlanmasını önlemek, III. Milletler Cemiyeti'ne üye olmak gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III