Soru:

5. 27 Ekim 1922'de İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak olan barış konferansına hem Türkiye Büyük Millet Mec- lisi Hükûmeti'ni

5.
27 Ekim 1922'de İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak
olan barış konferansına hem Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Hükûmeti'ni hem de İstanbul Hükûmeti'ni çağırdı.
İstanbul'daki hükümetin barış görüşmelerine çağrılması,
Tevfik Paşa'nın Ankara ile iş birliği isteğini belirten telg-
rafı Ankara'da büyük bir gerginlik meydana getirdi.
Mustafa Kemal Paşa bu krizin çözümü için aşağıda-
kilerden hangisine başvurmuştur?
A) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
B) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması
Batı Cephesi'nin kurulması
Saltanatın kaldırılması
Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması
o

5. 27 Ekim 1922'de İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak olan barış konferansına hem Türkiye Büyük Millet Mec- lisi Hükûmeti'ni hem de İstanbul Hükûmeti'ni çağırdı. İstanbul'daki hükümetin barış görüşmelerine çağrılması, Tevfik Paşa'nın Ankara ile iş birliği isteğini belirten telg- rafı Ankara'da büyük bir gerginlik meydana getirdi. Mustafa Kemal Paşa bu krizin çözümü için aşağıda- kilerden hangisine başvurmuştur? A) Ankara'nın başkent ilan edilmesi B) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması Batı Cephesi'nin kurulması Saltanatın kaldırılması Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması o