Soru:

ye 16. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumu, 1. Balkan Paktı, II. Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletl

ye
16. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve İtalya'nın
saldırgan tutumu,
1. Balkan Paktı,
II. Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletleri),
III. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
oluşumlarından hangilerine ortam sağlamıştır?
S)
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız il
D) I ve II
E) I, II ve III
(2008 - İcra Md. ve Md. Yard.)
ları

ye 16. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumu, 1. Balkan Paktı, II. Üçlü İtilaf (Anlaşma Devletleri), III. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü oluşumlarından hangilerine ortam sağlamıştır? S) A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız il D) I ve II E) I, II ve III (2008 - İcra Md. ve Md. Yard.) ları

Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster