Soru:

Soru - 19 Ankara İtilafnamesi aşağıdaki hangi iki siyasi güç tarafından imzalanmıştır? OA TBMM Hükümeti-Fransa B Suriye-Fransa T

Soru - 19
Ankara İtilafnamesi aşağıdaki hangi iki siyasi güç tarafından imzalanmıştır?
OA
TBMM Hükümeti-Fransa
B
Suriye-Fransa
TBMM Hükümeti - Sovyet Rusya
Sovyet Rusya-İngiltere
İngiltere-TBMM Hükümeti

Soru - 19 Ankara İtilafnamesi aşağıdaki hangi iki siyasi güç tarafından imzalanmıştır? OA TBMM Hükümeti-Fransa B Suriye-Fransa TBMM Hükümeti - Sovyet Rusya Sovyet Rusya-İngiltere İngiltere-TBMM Hükümeti

Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster