Soru:

Sakarya Muharebesi'nin iç politikadaki sonuçları ara- sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kütahya - Eskişehir Savaşların

Sakarya Muharebesi'nin iç politikadaki sonuçları ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kütahya - Eskişehir Savaşlarından sonra yaşanan ka-
ramsarlık sona ermiştir.
B) Halkın TBMM’ye ve düzenli orduya olan güveni yeni-
den artmıştır.
C) Italyanlar, işgal ettikleri Anadolu topraklarını tamamen
boşaltmıştır.
D) Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi
verilmiştir.
E) II. Viyana Kuşatması'ndan sonra devam eden Türkle-
rin geri çekilişi sona ermiştir.

Sakarya Muharebesi'nin iç politikadaki sonuçları ara- sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kütahya - Eskişehir Savaşlarından sonra yaşanan ka- ramsarlık sona ermiştir. B) Halkın TBMM’ye ve düzenli orduya olan güveni yeni- den artmıştır. C) Italyanlar, işgal ettikleri Anadolu topraklarını tamamen boşaltmıştır. D) Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi verilmiştir. E) II. Viyana Kuşatması'ndan sonra devam eden Türkle- rin geri çekilişi sona ermiştir.

Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster