Soru:

Inönü Muharebelerini kazanan TBMM ordusu Bati Ana- dolu'yu düşmandan temizleme hareketine girmemiş, bu amaç daha sonra Başkomuta

Inönü Muharebelerini kazanan TBMM ordusu Bati Ana-
dolu'yu düşmandan temizleme hareketine girmemiş, bu
amaç daha sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle
gerçekleştirilmiştir.
Buna göre, İnönü Muharebelerinin rolü aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) İstanbul Hükümeti'nin devamını sağlama
B) TBMM kuvvetlerinin savaş gücünü sınama
C) Düşmanın gücü hakkında bilgi edinme
D) Düşmanı oyalayarak zaman kazanma
E) İtilaf Devletleri'ni Yunanistan'ı desteklemekten caydır-
ma

Inönü Muharebelerini kazanan TBMM ordusu Bati Ana- dolu'yu düşmandan temizleme hareketine girmemiş, bu amaç daha sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle gerçekleştirilmiştir. Buna göre, İnönü Muharebelerinin rolü aşağıdakiler- den hangisidir? A) İstanbul Hükümeti'nin devamını sağlama B) TBMM kuvvetlerinin savaş gücünü sınama C) Düşmanın gücü hakkında bilgi edinme D) Düşmanı oyalayarak zaman kazanma E) İtilaf Devletleri'ni Yunanistan'ı desteklemekten caydır- ma