Soru:

4- 1. 1. Inönü Savaşı'ndan sonra Moskova Antlaşması 2. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Ankara Antlaşması 3. Başkomutanlık Meyda

4- 1. 1. Inönü Savaşı'ndan sonra Moskova Antlaşması 2.
Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Ankara Antlaşması
3. Başkomutanlık Meydan Savaşı'ndan sonra Mudanya
Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Bu gelişmelerin
tümü birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan
hangisine varılabilir?
a) Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla
tamamlanmıştır.
b) TBMM hükûmeti barışı devamlı ön planda tutmuştur.
c) Ankara Antlaşması Fransa ile imzalanmıştır.
d) Her antlaşmadan sonra bir savaş yapılmıştır.
e) Yeni bir devlet kurulmuştur.
Boş bırak

4- 1. 1. Inönü Savaşı'ndan sonra Moskova Antlaşması 2. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Ankara Antlaşması 3. Başkomutanlık Meydan Savaşı'ndan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? a) Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır. b) TBMM hükûmeti barışı devamlı ön planda tutmuştur. c) Ankara Antlaşması Fransa ile imzalanmıştır. d) Her antlaşmadan sonra bir savaş yapılmıştır. e) Yeni bir devlet kurulmuştur. Boş bırak