Soru:

19. 1. Inönü Zaferi, işgalci devletler arasındaki anlaşmazlıkları su yüzüne çıkardı. Fransızlar ve İtalyanlar, Anadolu direnişin

19. 1. Inönü Zaferi, işgalci devletler arasındaki anlaşmazlıkları su yüzüne çıkardı. Fransızlar ve
İtalyanlar, Anadolu direnişinin basit bir olay olmadığını anlamışlar, sorunu daha fazla zarara
uğramadan barış yolu ile çözümlemek istiyorlardı. Onların bu tutumu karşısında İngilizlerle
Yunanlılar Londra'da Türklerle masaya oturmaya razı oldular.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
(5 Puan)
o Ulusal mücadelenin güçlendiğinin
Batı cephesinde Türklerin taarruz durumuna geçtiğinin
Askeri üstünlüğün diplomatik ilişkilere ortam hazırladığının
v
Itilaf devletlerinin çıkarlarını korumak istediklerinin
İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunun

19. 1. Inönü Zaferi, işgalci devletler arasındaki anlaşmazlıkları su yüzüne çıkardı. Fransızlar ve İtalyanlar, Anadolu direnişinin basit bir olay olmadığını anlamışlar, sorunu daha fazla zarara uğramadan barış yolu ile çözümlemek istiyorlardı. Onların bu tutumu karşısında İngilizlerle Yunanlılar Londra'da Türklerle masaya oturmaya razı oldular. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? (5 Puan) o Ulusal mücadelenin güçlendiğinin Batı cephesinde Türklerin taarruz durumuna geçtiğinin Askeri üstünlüğün diplomatik ilişkilere ortam hazırladığının v Itilaf devletlerinin çıkarlarını korumak istediklerinin İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunun

Milli Mücadele'de Kazanılan Diplomatik Başarılar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster