Soru:

Yayınlan 4. Birinci İnönü Zaferi'nin ardından TBMM Hükûmeti Londra Konferansı'na davet edilmiş ayrıca Afganistan ve Sovyet Rusya

Yayınlan
4.
Birinci İnönü Zaferi'nin ardından TBMM Hükûmeti Londra
Konferansı'na davet edilmiş ayrıca Afganistan ve Sovyet
Rusya ile dostluk antlaşmaları yapılmıştır.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar nite-
liktedir?
A) İç siyasette etkinliğin artmasının dış politikada başarılar
getirdiğini
B) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığını
C) Millî Mücadele'nin başarıyla tamamlandığını
D) Yunanların dış politikada yalnız kaldığını
E) TBMM'nin uluslararası alanda etkinliğini artırdığını

Yayınlan 4. Birinci İnönü Zaferi'nin ardından TBMM Hükûmeti Londra Konferansı'na davet edilmiş ayrıca Afganistan ve Sovyet Rusya ile dostluk antlaşmaları yapılmıştır. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar nite- liktedir? A) İç siyasette etkinliğin artmasının dış politikada başarılar getirdiğini B) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşandığını C) Millî Mücadele'nin başarıyla tamamlandığını D) Yunanların dış politikada yalnız kaldığını E) TBMM'nin uluslararası alanda etkinliğini artırdığını

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster