Soru:

O I-III O Yalnızı O Yalnız II Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili yanlış bir bilgidir? * Sakarya Savaşı'nda or

O I-III
O Yalnızı
O Yalnız II
Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal
Paşa ile ilgili yanlış bir bilgidir? *
Sakarya Savaşı'nda orduların başında
O yer almış ve savaşın kazanılmasını
sağlamıştır.
1. İnönü Savaşı'nda savaş taktiğini
O değiştirerek savaşın kazanılmasında
etkili olmuştur.
Sakarya Savaşı öncesi başkumandanlık
yetkilerini devralmıştır.
Erzurum Kongresi'nin başkanlığını
yapmıştır.
O
Sivas Kongresi'nin başkanlığını
yapmıştır.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?*

O I-III O Yalnızı O Yalnız II Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili yanlış bir bilgidir? * Sakarya Savaşı'nda orduların başında O yer almış ve savaşın kazanılmasını sağlamıştır. 1. İnönü Savaşı'nda savaş taktiğini O değiştirerek savaşın kazanılmasında etkili olmuştur. Sakarya Savaşı öncesi başkumandanlık yetkilerini devralmıştır. Erzurum Kongresi'nin başkanlığını yapmıştır. O Sivas Kongresi'nin başkanlığını yapmıştır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?*

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster