Soru:

IVIL lalaftarla- mediğine D) Anlaşma Devletlerinin, rini yakından izlediğine mesi icat eden Enes, Osmanlı Dev- duğu yıllara bir

IVIL
lalaftarla-
mediğine
D) Anlaşma Devletlerinin,
rini yakından izlediğine
mesi icat eden Enes, Osmanlı Dev-
duğu yıllara bir yolculuk yapmış-
uğunda, Mebuslar Meclisinin açık
rka ve cemiyetlerin bu Mecliste
E) Milli Mücadele taraftarlarının istanbul Hükümeti-
ni tanımadığına
çe.
müştür.
mu aşağıdaki dönemlerden
lenebilir?
16. Fransız ordusunun Anadolu topraklarından
kilirken bıraktığı silah ve teçhizatın,
1. Eskişehir - Kütahya,
II. Sakarya,
III. Başkomutanhid nen
savaşlarının hangilerinde, Türk kuvvetleri tara-
fından kullanıldığı söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
Yalnız III
14
Diğer sayfaya geçiniz.

IVIL lalaftarla- mediğine D) Anlaşma Devletlerinin, rini yakından izlediğine mesi icat eden Enes, Osmanlı Dev- duğu yıllara bir yolculuk yapmış- uğunda, Mebuslar Meclisinin açık rka ve cemiyetlerin bu Mecliste E) Milli Mücadele taraftarlarının istanbul Hükümeti- ni tanımadığına çe. müştür. mu aşağıdaki dönemlerden lenebilir? 16. Fransız ordusunun Anadolu topraklarından kilirken bıraktığı silah ve teçhizatın, 1. Eskişehir - Kütahya, II. Sakarya, III. Başkomutanhid nen savaşlarının hangilerinde, Türk kuvvetleri tara- fından kullanıldığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III Yalnız III 14 Diğer sayfaya geçiniz.

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster