Soru:

5. Lozan Barış Konferansı'nda yapılan görüşmeler son- rasında çözüme kavuşturulan aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması

5. Lozan Barış Konferansı'nda yapılan görüşmeler son-
rasında çözüme kavuşturulan aşağıdaki sorunlardan
hangisi Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra
Fransa ve Papalık'ın müdahalesi sonucunda yeniden
gündeme gelmiştir?
(
A) Dış borçlar
B) Düyûn-u Umûmiye
C) Etapli Meselesi
D) Yabancı okullar
E) Demiryollarının millileştirilmesi

5. Lozan Barış Konferansı'nda yapılan görüşmeler son- rasında çözüme kavuşturulan aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Fransa ve Papalık'ın müdahalesi sonucunda yeniden gündeme gelmiştir? ( A) Dış borçlar B) Düyûn-u Umûmiye C) Etapli Meselesi D) Yabancı okullar E) Demiryollarının millileştirilmesi

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster