Soru:

18:08 1 1 4.1 %671 O Orduların dağıtılması, Türk ulusunun yok olmuş sayılması Ulusal bağımsızlığın ulusun azim ve kararı ile kur

18:08 1 1
4.1 %671
O
Orduların dağıtılması, Türk ulusunun
yok olmuş sayılması
Ulusal bağımsızlığın ulusun azim ve
kararı ile kurtarılması
Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü
Savaşı'ndan önce meydana gelen
olaylardan biridir? *
İstiklal Marşı'nın kabulü
İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından
işgali
Londra Konferansı'nın yapılması
O Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
O Moskova Antlaşması'nın yapılması
Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'na
hazırlık için Başkumandanlık yetkilerine
de dayanarak Tekalif-i Milliye Emirlerini
yayımlanmıştır. Bu emirler gereği her
evden ordunun ihtin

18:08 1 1 4.1 %671 O Orduların dağıtılması, Türk ulusunun yok olmuş sayılması Ulusal bağımsızlığın ulusun azim ve kararı ile kurtarılması Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı'ndan önce meydana gelen olaylardan biridir? * İstiklal Marşı'nın kabulü İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından işgali Londra Konferansı'nın yapılması O Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması O Moskova Antlaşması'nın yapılması Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'na hazırlık için Başkumandanlık yetkilerine de dayanarak Tekalif-i Milliye Emirlerini yayımlanmıştır. Bu emirler gereği her evden ordunun ihtin

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster