Soru:

18:08 1 1 3.1 %671 Havza Genelgesi - Milli bilincin uyandırılması TBMM'nin uluslararası alanda tanınmasına yol açan Londra Konfe

18:08 1 1
3.1 %671
Havza Genelgesi - Milli bilincin
uyandırılması
TBMM'nin uluslararası alanda
tanınmasına yol açan Londra
Konferansına çağrılması aşağıdaki
olayların hangisi sonucunda
gerçekleşmiştir? *
O Ankara Antlaşması
Sakarya Savaşı
II. İnönü Savaşı
O Kütahya - Eskişehir Savaşı
O 1. İnönü Savaşı
I. Kapitülasyonların kaldırılması II.
Ermenilere toprak verilmesi III. Osmanlı
devletinin dış borçları IV. Kıbrıs'in elden
çıkması Yukarıda verilenlerden hangisi
veya hangileri Lozan görüşmeleri
esnasında Türklerin kesinlikle taviz
vermeyeceği konular arasındadır? *

18:08 1 1 3.1 %671 Havza Genelgesi - Milli bilincin uyandırılması TBMM'nin uluslararası alanda tanınmasına yol açan Londra Konferansına çağrılması aşağıdaki olayların hangisi sonucunda gerçekleşmiştir? * O Ankara Antlaşması Sakarya Savaşı II. İnönü Savaşı O Kütahya - Eskişehir Savaşı O 1. İnönü Savaşı I. Kapitülasyonların kaldırılması II. Ermenilere toprak verilmesi III. Osmanlı devletinin dış borçları IV. Kıbrıs'in elden çıkması Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Lozan görüşmeleri esnasında Türklerin kesinlikle taviz vermeyeceği konular arasındadır? *

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster