Soru:

Tamarin TBMM'nin 1921 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nu kabul etmesiyle Osmanlı Kanun-1 Esasisi (anayasa) il

Tamarin
TBMM'nin 1921 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
(1921 Anayasası)'nu kabul etmesiyle Osmanlı Kanun-1
Esasisi (anayasa) ile birlikte iki anayasa fiili olarak yü-
rürlükte kalmıştır.
Bu iki anayasalı sistemin aşağıdakilerin hangisiyle
kesin olarak ortadan kaldırıldığı söylenebilir?
A) Saltanatın kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) 1924 Anayasası'nın kabul edilmesiyle
D) Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle
E) Halifeliğin kaldırılmasıyla

Tamarin TBMM'nin 1921 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nu kabul etmesiyle Osmanlı Kanun-1 Esasisi (anayasa) ile birlikte iki anayasa fiili olarak yü- rürlükte kalmıştır. Bu iki anayasalı sistemin aşağıdakilerin hangisiyle kesin olarak ortadan kaldırıldığı söylenebilir? A) Saltanatın kaldırılmasıyla B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle C) 1924 Anayasası'nın kabul edilmesiyle D) Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle E) Halifeliğin kaldırılmasıyla

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster