Soru:

Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal etrafında şekillenen Milli Mücadele'nin ittihat ve Terakki Partisi'yle hiçbir ilişkisinin olmad

Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal etrafında şekillenen Milli Mücadele'nin ittihat ve Terakki
Partisi'yle hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtilmiştir.
Kongrenin bu tutumunda;
1. oluşabilecek tepkilerin en aza indirilmesi,
II. halkın Milli Mücadele'ye desteğinin sağlanması,
III. yeni bir Türk devletinin kurulmaya çalışıldığınınortaya koyulması
faydalarından hangilerinin elde edilmek istenmesinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevaplar
O A) Yalnız!
O B) Yalnız il
OC) Yalnız III
DI ve II
E) II ve III

Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal etrafında şekillenen Milli Mücadele'nin ittihat ve Terakki Partisi'yle hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtilmiştir. Kongrenin bu tutumunda; 1. oluşabilecek tepkilerin en aza indirilmesi, II. halkın Milli Mücadele'ye desteğinin sağlanması, III. yeni bir Türk devletinin kurulmaya çalışıldığınınortaya koyulması faydalarından hangilerinin elde edilmek istenmesinin etkili olduğu söylenebilir? Cevaplar O A) Yalnız! O B) Yalnız il OC) Yalnız III DI ve II E) II ve III

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster