Soru:

© O MULIAK ihoniat şiium yetme laikui HII yönetim kurmak O Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek O işgalleri engellemek OŞehirleri

©
O
MULIAK ihoniat şiium yetme laikui HII
yönetim kurmak
O Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek
O işgalleri engellemek
OŞehirlerin savunmasını yapmak
Aşağıda yer alan eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır? *
O Doğu Cephesi - Kâzım Karabekir
-
Güney Cephesi - Çerkez Ethem
Batı Cephesi - İsmet Paşa (İnönü)
O
Güney Cephesi - Şahin Bey, Kiliç Ali,
Sütçü İmam
Batı Cephesi - Refet Paşa (Bele)
Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi
olmamıştır? *
O
Düzenli ordunun kurulması

© O MULIAK ihoniat şiium yetme laikui HII yönetim kurmak O Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek O işgalleri engellemek OŞehirlerin savunmasını yapmak Aşağıda yer alan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? * O Doğu Cephesi - Kâzım Karabekir - Güney Cephesi - Çerkez Ethem Batı Cephesi - İsmet Paşa (İnönü) O Güney Cephesi - Şahin Bey, Kiliç Ali, Sütçü İmam Batı Cephesi - Refet Paşa (Bele) Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? * O Düzenli ordunun kurulması

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster