Soru:

Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgaller kar- Tarih öğretmeni Barış Beyoğrencilerine "Mondros şisinda halkın örgütlenerek

Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgaller kar-
Tarih öğretmeni Barış Beyoğrencilerine "Mondros
şisinda halkın örgütlenerek kurduğu Kuvayımilliye bir-
liklerinin liderleri arasında eski askerler, tanınmış efeler
ya da eşraftan kişiler de bulunmaktaydı." demiş ve bu
kişilerden bazılarını örnek vermiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin öğretmenin
örnek verdiği kişilerden biri olduğu söylenemez?
B) Çerkez Ethem
BENM HOCAM
A) Sütçü Imam
D)/Kara Mehmet
C) Yörük Ali Efe
E) Nene Hatun
93 Hobi
si
5.
Türk Milli Mücadelesi sadece bir Türk-Yunan Savaşı değil
aynı zamanda emperyalist güçlere karşı verilen bir savas-
95 TON
tır.
Türkiye'nin Afganistan ile D
Bu duruma;
ile Dostluk Antlaşması imzala-
ması,
uluslel
IK. TBMM'nin Mudanya'da İngiltere, Fransa ve İtalya ile
görüşmeleri yürütmesi,
Mil. Soyyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve IW
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgaller kar- Tarih öğretmeni Barış Beyoğrencilerine "Mondros şisinda halkın örgütlenerek kurduğu Kuvayımilliye bir- liklerinin liderleri arasında eski askerler, tanınmış efeler ya da eşraftan kişiler de bulunmaktaydı." demiş ve bu kişilerden bazılarını örnek vermiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin öğretmenin örnek verdiği kişilerden biri olduğu söylenemez? B) Çerkez Ethem BENM HOCAM A) Sütçü Imam D)/Kara Mehmet C) Yörük Ali Efe E) Nene Hatun 93 Hobi si 5. Türk Milli Mücadelesi sadece bir Türk-Yunan Savaşı değil aynı zamanda emperyalist güçlere karşı verilen bir savas- 95 TON tır. Türkiye'nin Afganistan ile D Bu duruma; ile Dostluk Antlaşması imzala- ması, uluslel IK. TBMM'nin Mudanya'da İngiltere, Fransa ve İtalya ile görüşmeleri yürütmesi, Mil. Soyyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve IW Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
A
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
8.
Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi sonrasında Temsil Heyeti üyeleriyle birlikte yola çıktı. Erzincan üze-
resi kararlarının vatanın bütününü kapsayacak hale getirilmesini amaçlayan bu kongreyi engelleme
rinden 2 Eylül'

Tarih

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soru Çözümü

A T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi sonrasında Temsil Heyeti üyeleriyle birlikte yola çıktı. Erzincan üze- resi kararlarının vatanın bütününü kapsayacak hale getirilmesini amaçlayan bu kongreyi engelleme rinden 2 Eylül'de Sivas'a ulaştı. Sivas Kongresi'nin açılması için çalışmalara başladı. Erzurum Kong- ması için Elâzığ Valisi Ali Galip'i görevlendirdi. Kongrenin toplanması halinde Fransızların sehri isaal girişimleri vardı. İstanbul Hükûmeti, kongrenin toplanmasını engellemesi ve Mustafa Kemal'i tutukla- tarihinde, yurdun çeşitli yerlerinden gelen 38 delegenin katılımıyla Sivas İdadisi'nde (Lisesi) toplandı. edeceği söylentileri yayıldı. Tüm bu engelleme girişimlerine ve tehditlere rağmen kongre 4 Eylül 1919 ğıdakilerden hangisi gösterilebilir? Buna göre İstanbul Hükümeti'nin, Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemeye çalışmasının nedeni olarak aşa- CA AVitilaf devletlerinin Sivas'ı işgal etmesinfengellemek g) Anadolu'daki otoriteyi kaybetmemek B) Mondros'un kararlarını uygulamak D) Temsil Heyeti ile işbirliği yapmak 9. Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dün- yaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir." maddesinin sonucu olarak Erzurum Kongresi'nde başkanlığını Mustafa Ke- 10. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin amacı tam bağımsızlığı ve millî egemenliği sağlamaktı. Dör- düncü kez kurulan Damat Ferit Hükûmeti, çalışmala- rini bu amaçlar doğrultusunda sürdüren Ankara Hükû- meti'ne karşı tavrını sertleştirdi. İstanbul Hükûmeti, Milli Mücadele hareketine ve meclise karşı halkı kışkır-