Soru:

Aşağıdakilerden hangisi 22 Mayıs 1919'da Musta- fa Kemal'in yayımladığı Samsun Raporu'nda yer almamıştır? A) Bölgedeki karşıklık

Aşağıdakilerden hangisi 22 Mayıs 1919'da Musta-
fa Kemal'in yayımladığı Samsun Raporu'nda yer
almamıştır?
A) Bölgedeki karşıklıkların nedeninin Rumlar oldu-
ğu
B) İşgallere karşı protesto ve mitinglerin düzenlen-
mesinin gerektiği
C) Türklerin nefsi müdafaa durumunda olduğu
D) Bölgedeki ingilizlerin ateşkes şartlanna aykırı
davrandığı
E) Rumların çoğunluğu sağlamak adına Rusya'dan
göçmen getirdiği

Aşağıdakilerden hangisi 22 Mayıs 1919'da Musta- fa Kemal'in yayımladığı Samsun Raporu'nda yer almamıştır? A) Bölgedeki karşıklıkların nedeninin Rumlar oldu- ğu B) İşgallere karşı protesto ve mitinglerin düzenlen- mesinin gerektiği C) Türklerin nefsi müdafaa durumunda olduğu D) Bölgedeki ingilizlerin ateşkes şartlanna aykırı davrandığı E) Rumların çoğunluğu sağlamak adına Rusya'dan göçmen getirdiği

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster