Soru:

A. Aşağıda verilen bilgileri doğru D veya yanlış Y olarak işaretleyiniz. D Y Sanayi İnkılabi Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilemiş

A. Aşağıda verilen bilgileri doğru D veya yanlış
Y olarak işaretleyiniz.
D
Y
Sanayi İnkılabi Osmanlı
Devleti'ni olumlu etkilemiştir
X
1.
Türkçülük anlayışı Osmanlı
2. Devleti'nin varlığını devam
ettirmesini sağlamıştır
Navarin Olayı Avrupa devlet-
3. lerinin Yunan İsyanı'na destek
verdiklerini kanıtlamıştır
X X
4.
1848 İhtilali komünizm düşün-
cesinin yayılmasını sağlamıştır

A. Aşağıda verilen bilgileri doğru D veya yanlış Y olarak işaretleyiniz. D Y Sanayi İnkılabi Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilemiştir X 1. Türkçülük anlayışı Osmanlı 2. Devleti'nin varlığını devam ettirmesini sağlamıştır Navarin Olayı Avrupa devlet- 3. lerinin Yunan İsyanı'na destek verdiklerini kanıtlamıştır X X 4. 1848 İhtilali komünizm düşün- cesinin yayılmasını sağlamıştır

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster