Soru:

6. Erzurum Kongresi'nde "Çoğunluğunu Arapların oluşturduğu toprakların geleceğine kendilerinin karar vereceği, ancak çoğunluğu T

6. Erzurum Kongresi'nde "Çoğunluğunu Arapların
oluşturduğu toprakların geleceğine kendilerinin
karar vereceği, ancak çoğunluğu Türklerin oluş-
turduğu Anadolu topraklarının işgaline ve parça-
lanmasına razı olunamayacağı" düşüncesi benim-
senmiştir.
Bu bilgi doğrultusunda kongrenin,
to Osmanlıcılık,
H. ümmetçilik,
III milliyetçilik
anlayışlarından hangilerinden etkilendiği sa-
vunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve 11
E) I, II ve III

6. Erzurum Kongresi'nde "Çoğunluğunu Arapların oluşturduğu toprakların geleceğine kendilerinin karar vereceği, ancak çoğunluğu Türklerin oluş- turduğu Anadolu topraklarının işgaline ve parça- lanmasına razı olunamayacağı" düşüncesi benim- senmiştir. Bu bilgi doğrultusunda kongrenin, to Osmanlıcılık, H. ümmetçilik, III milliyetçilik anlayışlarından hangilerinden etkilendiği sa- vunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve 11 E) I, II ve III

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster