Soru:

5. 2 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'ya padişah- tan gelen telgrafla "Istifa etmek istemezse iki ay ha- va değişimi alarak ist

5.
2 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'ya padişah-
tan gelen telgrafla "Istifa etmek istemezse iki ay ha-
va değişimi alarak istediği yerde istirahat edebilece-
ği” bildirilmiştir. Musta Kemal Paşa ise buna karşılık
"iş başından ayrılmayacağım" cevabını vermiştir.
Bu bilgiler Mustafa Kemal Paşa ile ilgili;
1. çalışmalarından rahatsızlık duyulduğu,
II. Milli davada kararlı olduğu, v
III. kendi kararlarını ulus ifadesinden üsfüh'tuttuğu
durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir?
B) Yalnız II
C) Yalniz IIT
A) Valnız!
Ditve It
E) 1. Il ve III

5. 2 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'ya padişah- tan gelen telgrafla "Istifa etmek istemezse iki ay ha- va değişimi alarak istediği yerde istirahat edebilece- ği” bildirilmiştir. Musta Kemal Paşa ise buna karşılık "iş başından ayrılmayacağım" cevabını vermiştir. Bu bilgiler Mustafa Kemal Paşa ile ilgili; 1. çalışmalarından rahatsızlık duyulduğu, II. Milli davada kararlı olduğu, v III. kendi kararlarını ulus ifadesinden üsfüh'tuttuğu durumlarından hangilerinin göstergesi olabilir? B) Yalnız II C) Yalniz IIT A) Valnız! Ditve It E) 1. Il ve III

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster