Soru:

4. Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında 22 Ekim 1919'da imzalanan Amasya Protokolü'nde, "Istanbul Hükümeti'nin, Temsil H

4.
Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında 22 Ekim
1919'da imzalanan Amasya Protokolü'nde, "Istanbul
Hükümeti'nin, Temsil Heyeti'nin bilgisi dışında herhangi
bir antlaşma imzalamaması, İtilaf Devletleri ile Osmanlı
Devleti arasında barışın kurulması için toplanacak konfe-
ransa Temsil Heyeti tarafından da uygun görülen kişilerin
gönderilmesi" maddesi yer almıştır.
Bu durumda Temsil Heyeti'nin, İstanbul Hükümeti ile
ilgili,
1. ülke menfaatlerine aykırı davranışlar sergileyebileceği,
II. itilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğebileceği,
III. varlığını korumak için bağımsızlıktan taviz verebileceği
kaygılarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız 1
C) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
D) II ve II

4. Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında 22 Ekim 1919'da imzalanan Amasya Protokolü'nde, "Istanbul Hükümeti'nin, Temsil Heyeti'nin bilgisi dışında herhangi bir antlaşma imzalamaması, İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında barışın kurulması için toplanacak konfe- ransa Temsil Heyeti tarafından da uygun görülen kişilerin gönderilmesi" maddesi yer almıştır. Bu durumda Temsil Heyeti'nin, İstanbul Hükümeti ile ilgili, 1. ülke menfaatlerine aykırı davranışlar sergileyebileceği, II. itilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğebileceği, III. varlığını korumak için bağımsızlıktan taviz verebileceği kaygılarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız 1 C) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III D) II ve II

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster