Soru:

4. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi 6 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması A Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'nun işgaline başla

4.
Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi
6
Mondros Mütarekesi'nin imzalanması
A
Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'nun işgaline
başlaması
A
kurulması
Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi tarihsel sıralama açısından daha
uygun olur?
A) Milli cemiyetlerin
B) Düzenli ordunun
C) İstiklal Mahkemelerinin
D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın
E) Harbiye Nezareti'nin

4. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi 6 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması A Anlaşma Devletleri'nin Anadolu'nun işgaline başlaması A kurulması Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi tarihsel sıralama açısından daha uygun olur? A) Milli cemiyetlerin B) Düzenli ordunun C) İstiklal Mahkemelerinin D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın E) Harbiye Nezareti'nin

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster