Soru:

0 1. Kuvayımilliye giderlerinin Milli Savunma Bakan- lığı tarafından karşılanması II. Subay Yetiştirme Merkezlerinin açılması II

0
1. Kuvayımilliye giderlerinin Milli Savunma Bakan-
lığı tarafından karşılanması
II. Subay Yetiştirme Merkezlerinin açılması
III. Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması
IV. Seferberlik ilan edilerek askere alma işlemleri-
nin başlaması
Yukarıda verilen düzenli orduya geçiş çalış-
malarının sıralaması aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) | - || - III - IV
B) II - I - III - IV
C) III - || - | - IV D) 1 - 11 - IV - II
E) III - || - IV - 1

0 1. Kuvayımilliye giderlerinin Milli Savunma Bakan- lığı tarafından karşılanması II. Subay Yetiştirme Merkezlerinin açılması III. Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması IV. Seferberlik ilan edilerek askere alma işlemleri- nin başlaması Yukarıda verilen düzenli orduya geçiş çalış- malarının sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) | - || - III - IV B) II - I - III - IV C) III - || - | - IV D) 1 - 11 - IV - II E) III - || - IV - 1

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster