Soru:

ayrılan kısmına işa 2. İngiliz asıllı tıp ve antropoloji bilgini Robert st. Briffault 1919 yılında yazdığı "The Making Of Humani

ayrılan kısmına işa
2. İngiliz asıllı tıp ve antropoloji bilgini Robert st. Briffault 1919
yılında yazdığı "The Making Of Humanity" adlı eserinde
şunları söyler: "İslam medeniyetinin modern dünyaya en
büyük hediyesi bilimdir. Fakat Avrupa'yı yeniden hayata
kavuşturan şey sadece bilim değildi. Bunun yanında
İslam medeniyetinden gelen daha başka tesirlerde Avrupa
hayatına ilk ışıltıları vermiştir... Avrupa'nın ilerlemesinde,
Islam kültürünün etkisini görmeyeceğimiz hiçbir alan
yoktur. Bu tesirin bütün açıklık, büyüklük ve devam
eden gücüyle kendini gösterdiği, en büyük zaferlerin
kazanılmasına sebep olduğu alan, sadece tabiat bilimieri
ve bilim zihniyeti olmamıştır."
Buna göre Robert St. Briffault'un ifadelerinde yer
verdiği etkileşime ortam hazırlayan gelişmeler
arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Reform hareketlerinin başlaması
B) Haçlı Seferlerinin yapılması
C) Akdeniz ticaretinin gelişmesi
D) İslam fetihlerinin yapılması
EA İspanya'da medreseler kurulması

ayrılan kısmına işa 2. İngiliz asıllı tıp ve antropoloji bilgini Robert st. Briffault 1919 yılında yazdığı "The Making Of Humanity" adlı eserinde şunları söyler: "İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi bilimdir. Fakat Avrupa'yı yeniden hayata kavuşturan şey sadece bilim değildi. Bunun yanında İslam medeniyetinden gelen daha başka tesirlerde Avrupa hayatına ilk ışıltıları vermiştir... Avrupa'nın ilerlemesinde, Islam kültürünün etkisini görmeyeceğimiz hiçbir alan yoktur. Bu tesirin bütün açıklık, büyüklük ve devam eden gücüyle kendini gösterdiği, en büyük zaferlerin kazanılmasına sebep olduğu alan, sadece tabiat bilimieri ve bilim zihniyeti olmamıştır." Buna göre Robert St. Briffault'un ifadelerinde yer verdiği etkileşime ortam hazırlayan gelişmeler arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Reform hareketlerinin başlaması B) Haçlı Seferlerinin yapılması C) Akdeniz ticaretinin gelişmesi D) İslam fetihlerinin yapılması EA İspanya'da medreseler kurulması