Soru:

3. Avrupa'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinin ortaya çıkmasında, Müslümanların faaliyetlerinin doğru- dan veya dolaylı

3. Avrupa'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinin
ortaya çıkmasında, Müslümanların faaliyetlerinin doğru-
dan veya dolaylı olarak herhangi bir etkisinden söz edi-
lemez?
A) Haçlı Seferleri'nin başlamasında
B) Coğrafi Keşiflerin yapılmasında
C) Eski Çağ eserlerine merak duyulup, bu eserlerin incelen-
mesinde
D) Kağıt ve matbaanın kullanılmaya başlanmasında
E) Eşitsizliğe dayalı sosyal yapının oluşmasında

3. Avrupa'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinin ortaya çıkmasında, Müslümanların faaliyetlerinin doğru- dan veya dolaylı olarak herhangi bir etkisinden söz edi- lemez? A) Haçlı Seferleri'nin başlamasında B) Coğrafi Keşiflerin yapılmasında C) Eski Çağ eserlerine merak duyulup, bu eserlerin incelen- mesinde D) Kağıt ve matbaanın kullanılmaya başlanmasında E) Eşitsizliğe dayalı sosyal yapının oluşmasında

Küreselleşen Dünya ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster