Soru:

14-Ortadoğu'nun geçmişte ve günümüzde stratejik ve jeopolitik bakımdan önemli bir bölge olmasında aşağıdakilerden hangisinin öne

14-Ortadoğu'nun geçmişte ve günümüzde stratejik ve jeopolitik bakımdan önemli
bir bölge olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etken olduğu
söylenemez?
A) Önemli suyollarına hâkim konumda bulunması
B) Çeşitli yeraltı ve yerüstü zenginliklere sahip olması
C) Batının gelişmiş sanayisi için zengin hammadde yataklarına sahip olması
D) Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan ticaret yollarının kavşağında yer alması
E) Etnik ve dini yönden birçok farklı milletin bir arada yaşamasi

14-Ortadoğu'nun geçmişte ve günümüzde stratejik ve jeopolitik bakımdan önemli bir bölge olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etken olduğu söylenemez? A) Önemli suyollarına hâkim konumda bulunması B) Çeşitli yeraltı ve yerüstü zenginliklere sahip olması C) Batının gelişmiş sanayisi için zengin hammadde yataklarına sahip olması D) Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan ticaret yollarının kavşağında yer alması E) Etnik ve dini yönden birçok farklı milletin bir arada yaşamasi

Küreselleşen Dünya ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster