Soru:

TEST-5 OX 7. Osthanlı Devleti'nde görülen, arazilerin boş bırakılmamasına özen gösterilmesi, N. ölen bir kişinin mallarının devl

TEST-5
OX
7. Osthanlı Devleti'nde görülen,
arazilerin boş bırakılmamasına özen gösterilmesi,
N. ölen bir kişinin mallarının devlet tarafından müsa-
dere edilebilmesi,
TT. üretimin toplumun ihtiyacını karşılayamaması ha-
linde ithalatın yapılması,
IV. üretimin yeni başladığı bölgelerin bir süre vergiden
muaf tutulması
uygulamalarından hangilerinin, toplumsal refah ar-
tırmaya veya toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yo-
nelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
CI ve III
D) II ve III
E) H, HI ve IV

TEST-5 OX 7. Osthanlı Devleti'nde görülen, arazilerin boş bırakılmamasına özen gösterilmesi, N. ölen bir kişinin mallarının devlet tarafından müsa- dere edilebilmesi, TT. üretimin toplumun ihtiyacını karşılayamaması ha- linde ithalatın yapılması, IV. üretimin yeni başladığı bölgelerin bir süre vergiden muaf tutulması uygulamalarından hangilerinin, toplumsal refah ar- tırmaya veya toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yo- nelik olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II CI ve III D) II ve III E) H, HI ve IV

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster