Soru:

Osmanlı ordusunu oluşturan; kapıkulu piyadeleri, 1. II. cebelüler, III. garipler kuvvetlerden hangileri, devletten maaş alan ve

Osmanlı ordusunu oluşturan;
kapıkulu piyadeleri,
1.
II. cebelüler,
III. garipler
kuvvetlerden hangileri, devletten maaş alan ve
sürekli olan askerî kuvvetler arasında yer alır?
A) Yalnız!
B) Yalnız || C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
229

Osmanlı ordusunu oluşturan; kapıkulu piyadeleri, 1. II. cebelüler, III. garipler kuvvetlerden hangileri, devletten maaş alan ve sürekli olan askerî kuvvetler arasında yer alır? A) Yalnız! B) Yalnız || C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 229

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster