Soru:

Osmanlı Devleti'nin; 1. herkesin kendi dinine göre yargılanmasına izin vermesi, II. padişah fermanlarının örfi hukuk içerisinde

Osmanlı Devleti'nin;
1. herkesin kendi dinine göre yargılanmasına izin vermesi,
II. padişah fermanlarının örfi hukuk içerisinde
değerlendirilmesi,
III. konsolosluklara Osmanlı ülkesinde mahkeme kurma
hakkını tanıması
uygulamalarından hangilerinin hukuksal alanda devletin
denetimini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 11
C) Ive !!
D) I ve II
E) I, II ve III

Osmanlı Devleti'nin; 1. herkesin kendi dinine göre yargılanmasına izin vermesi, II. padişah fermanlarının örfi hukuk içerisinde değerlendirilmesi, III. konsolosluklara Osmanlı ülkesinde mahkeme kurma hakkını tanıması uygulamalarından hangilerinin hukuksal alanda devletin denetimini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Ive !! D) I ve II E) I, II ve III