Soru:

DENEME - 26 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) B BİLGİ SARMAL 3. Osmanlı Devleti'nde özel mülkiyete giren öşrî ve harac

DENEME - 26
15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20)
B
BİLGİ SARMAL
3.
Osmanlı Devleti'nde özel mülkiyete giren öşrî ve haraci
toprakların bukukî güvenliği sahipleri tarafından sağla-
nirken devlete ait Miri arazinin güvenliği ise timar beyleri
tarafından sağlanmıştır. Miri arazinin işletim hakkı köylüye
mülkiyeti ise devlete aittir. Devlet kişilerin geniş topraklara
sahip olmasını istemediği için toprakların üzerinde denetim
kurmuştur. İşletim hakkı köylüye ait olan dirlik toprakların-
da köylü toprağını üst üste boş bırakırsa devlete çiftbozan
vergisi ödemiştir. Toprağı üç yıl ard arda ekmeyen köylünün
toprağı ise elinden alınıp ekip biçecek bir başkasına veril-
miştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
silamaz?
A) Osmanlı Devleti feodalleşmenin önüne geçmeye çalış-
mıştır.
B) Çiftbozan vergisi bir tür cezadır.
C) Ülke toprakları farklı bölümlere ayrılmıştır.
DÜlke topraklarının tamamı devlete aittir.
E) Osmanlı Devleti üretimde sürekliliği sağlamaya çalış-
mıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923-1929 yıllarını kapsayan
dönemde, liberal ekonomik yaklaşım sergilenerek serbest
piyasa şartlarında özel girişimcilerin desteklendiği sana-
yileşme politikalar izlenirken 1930'dan sonra devletçilik
ilkesinden hareketle; "Ferdin yapamayacağı işleri devlet
nconmistir

DENEME - 26 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) B BİLGİ SARMAL 3. Osmanlı Devleti'nde özel mülkiyete giren öşrî ve haraci toprakların bukukî güvenliği sahipleri tarafından sağla- nirken devlete ait Miri arazinin güvenliği ise timar beyleri tarafından sağlanmıştır. Miri arazinin işletim hakkı köylüye mülkiyeti ise devlete aittir. Devlet kişilerin geniş topraklara sahip olmasını istemediği için toprakların üzerinde denetim kurmuştur. İşletim hakkı köylüye ait olan dirlik toprakların- da köylü toprağını üst üste boş bırakırsa devlete çiftbozan vergisi ödemiştir. Toprağı üç yıl ard arda ekmeyen köylünün toprağı ise elinden alınıp ekip biçecek bir başkasına veril- miştir. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula- silamaz? A) Osmanlı Devleti feodalleşmenin önüne geçmeye çalış- mıştır. B) Çiftbozan vergisi bir tür cezadır. C) Ülke toprakları farklı bölümlere ayrılmıştır. DÜlke topraklarının tamamı devlete aittir. E) Osmanlı Devleti üretimde sürekliliği sağlamaya çalış- mıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923-1929 yıllarını kapsayan dönemde, liberal ekonomik yaklaşım sergilenerek serbest piyasa şartlarında özel girişimcilerin desteklendiği sana- yileşme politikalar izlenirken 1930'dan sonra devletçilik ilkesinden hareketle; "Ferdin yapamayacağı işleri devlet nconmistir