Soru:

4. “Balkanlardan Mağrip'e, Kafkaslardan Arabistan'a ka- dar uzanan Osmanlı topraklarında mezheplerle dinle- rin, şivelerle dille

4.
“Balkanlardan Mağrip'e, Kafkaslardan Arabistan'a ka-
dar uzanan Osmanlı topraklarında mezheplerle dinle-
rin, şivelerle dillerin, kökenlerle halkların ve törelerle ya-
şam biçimlerinin olağanüstü farklılık gösterdiği bir ya-
şam sürülmekteydi."
Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti için aşağıdaki
değerlendirmelerden hangisinin doğru olduğu söy-
lenemez?
LAY Geniş sınırlara sahip olduğu
B) Etnik yapısının çeşitli olduğu
Le Kültürel yapının renkli olduğu
D) Hoşgörü anlayışının hakim olduğu
E) Batı'nın askeri ve teknik üstünlüğünün kabul edildiği

4. “Balkanlardan Mağrip'e, Kafkaslardan Arabistan'a ka- dar uzanan Osmanlı topraklarında mezheplerle dinle- rin, şivelerle dillerin, kökenlerle halkların ve törelerle ya- şam biçimlerinin olağanüstü farklılık gösterdiği bir ya- şam sürülmekteydi." Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinin doğru olduğu söy- lenemez? LAY Geniş sınırlara sahip olduğu B) Etnik yapısının çeşitli olduğu Le Kültürel yapının renkli olduğu D) Hoşgörü anlayışının hakim olduğu E) Batı'nın askeri ve teknik üstünlüğünün kabul edildiği

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster