Soru:

24. Osmar gelerd cami, turulm 21. Osmanlı Devleti'nde halk, irk ve kökenine göre değil din ve mezhep esasına göre sınıflandırılm

24. Osmar
gelerd
cami,
turulm
21. Osmanlı Devleti'nde halk, irk ve kökenine göre değil din ve
mezhep esasına göre sınıflandırılmıştır. Millet sistemi de-
nilen bu yapılanma siyasi, toplumsal, hukuki ve ekonomik
alanda kendini göstermiştir.
Bu bi
tG
Aşağıdakilerden hangisinin bu uygulamanın sonuçların-
dan biri olduğu savunulabilir?
d.
H. S
S
III. E
A) Ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
B) Devletin halktan asker ve vergi toplamasının kolaylaşma-
yarg
SI
AY
Osmanlı toplumunda bütünlüğün oluşmaması
D) Ülke içi göç hareketlerinin kolaylaşması
El Toplum içinde din değiştirmenin yasaklanması
BILFEN
42

24. Osmar gelerd cami, turulm 21. Osmanlı Devleti'nde halk, irk ve kökenine göre değil din ve mezhep esasına göre sınıflandırılmıştır. Millet sistemi de- nilen bu yapılanma siyasi, toplumsal, hukuki ve ekonomik alanda kendini göstermiştir. Bu bi tG Aşağıdakilerden hangisinin bu uygulamanın sonuçların- dan biri olduğu savunulabilir? d. H. S S III. E A) Ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması B) Devletin halktan asker ve vergi toplamasının kolaylaşma- yarg SI AY Osmanlı toplumunda bütünlüğün oluşmaması D) Ülke içi göç hareketlerinin kolaylaşması El Toplum içinde din değiştirmenin yasaklanması BILFEN 42

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster