Soru:

15 11. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık- ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmala

15
11.
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık-
ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar
çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunu-
lamaz?
A INFORMAL YAYINLARI
A) Boğazlar B) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar
D) Kutsal yerler E) Multezimler
(2010 - YGS)

15 11. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık- ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunu- lamaz? A INFORMAL YAYINLARI A) Boğazlar B) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar D) Kutsal yerler E) Multezimler (2010 - YGS)