Soru:

TYT SOSYAL BİLİM ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmas 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10),

TYT
SOSYAL BİLİM
ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmas
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (1
alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ay
1. İlk Türk devletlerinde komşu devletlerle olan sınırlarda
serbest ticaret pazarları oluşturulmuştur. Tarihi kayıtlara
göre ilk serbest ticaret pazarı Asya Hun Devleti ile Çin
arasında kurulmuştur. Bu pazarlar için belirlenen yerler
ise genellikle fin'e ait ştır şehirleri alarak getirlənmiştir.
Buna göre ilk türk devletlerinin serbest ticaret pa-
zarlarını
kurmasının temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çin ile yakın ilişkiler kurulmak istenmesi
>
B) Ticaretin güvenlik içinde gerçekleşmesi
C) Doğu - Batı ticaretinin geliştirilmesi
D) Çin'in hakimiyet altına alınması
E) Ekonomide ticareti önemli bir yere getirmek isten-
mesi

TYT SOSYAL BİLİM ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmas 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (1 alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ay 1. İlk Türk devletlerinde komşu devletlerle olan sınırlarda serbest ticaret pazarları oluşturulmuştur. Tarihi kayıtlara göre ilk serbest ticaret pazarı Asya Hun Devleti ile Çin arasında kurulmuştur. Bu pazarlar için belirlenen yerler ise genellikle fin'e ait ştır şehirleri alarak getirlənmiştir. Buna göre ilk türk devletlerinin serbest ticaret pa- zarlarını kurmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çin ile yakın ilişkiler kurulmak istenmesi > B) Ticaretin güvenlik içinde gerçekleşmesi C) Doğu - Batı ticaretinin geliştirilmesi D) Çin'in hakimiyet altına alınması E) Ekonomide ticareti önemli bir yere getirmek isten- mesi

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster