Soru:

Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele'nin yayın organı olarak "İrade-i Milliye" adıyla bir gazetenin çıkarılması kararlaştırılmıştır

Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele'nin yayın organı
olarak "İrade-i Milliye" adıyla bir gazetenin çıkarılması
kararlaştırılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini
göstermez?
A) Milli Mücadele'nin propogandasının yapılmasına
B) Kamuoyunun bilinçlendirilmesine
e İşgallere karşı direnişin yaygınlaştırılmasına
D) Uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine
E Kongre kararlarının duyurulmasına

Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele'nin yayın organı olarak "İrade-i Milliye" adıyla bir gazetenin çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermez? A) Milli Mücadele'nin propogandasının yapılmasına B) Kamuoyunun bilinçlendirilmesine e İşgallere karşı direnişin yaygınlaştırılmasına D) Uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine E Kongre kararlarının duyurulmasına

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster