Soru:

MOYA Türk devletlerinde "Devlet halk için vardır." anlayışı egemendi. Bu anlayış doğrultusunda, Orhun Kitabeleri'nde "Ölecek mil

MOYA
Türk devletlerinde "Devlet halk için vardır." anlayışı egemendi.
Bu anlayış doğrultusunda, Orhun Kitabeleri'nde "Ölecek mil-
leti diriltip doyurdum. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zen-
gin, az milleti çok kıldım." ifadelerine yer verilmiştir.
Verilen bilgilere göre, Türk devletleri ile ilgili,
sosyal devlet anlayışına,
W. gücün maddi kaynağına,
III. merkezi yönetimin güçlenmesine
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) lye II
E), II ve 111
EN velli
DI ve III

MOYA Türk devletlerinde "Devlet halk için vardır." anlayışı egemendi. Bu anlayış doğrultusunda, Orhun Kitabeleri'nde "Ölecek mil- leti diriltip doyurdum. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zen- gin, az milleti çok kıldım." ifadelerine yer verilmiştir. Verilen bilgilere göre, Türk devletleri ile ilgili, sosyal devlet anlayışına, W. gücün maddi kaynağına, III. merkezi yönetimin güçlenmesine yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) lye II E), II ve 111 EN velli DI ve III