Soru:

Millî güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin milli hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve milli menfaa

Millî güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin
milli hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve
milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuv-
vetlerin toplamıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkenin
siyasi gücünün yüksek olabilmesi için gereken ko-
şullardan biri olduğu savunulamaz?
A) Uluslararası kuruluşlarda etkin olması
B) Iç politikasının güçlü olması
C) Kanunların yeterli ve uygulamalarının eksiksiz ol-
masi
D) Diğer ülkelere ilişkilerinde kendi çıkarlarını koru-
masi
E) Ülkede belli bir gruba ayrıcalıklar tanınması

Millî güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin milli hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuv- vetlerin toplamıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkenin siyasi gücünün yüksek olabilmesi için gereken ko- şullardan biri olduğu savunulamaz? A) Uluslararası kuruluşlarda etkin olması B) Iç politikasının güçlü olması C) Kanunların yeterli ve uygulamalarının eksiksiz ol- masi D) Diğer ülkelere ilişkilerinde kendi çıkarlarını koru- masi E) Ülkede belli bir gruba ayrıcalıklar tanınması

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster