Soru:

kurulmuşlardır. DT Anadolu'yu bayındır hâle getirmişlerdir. Ey Anadolu'daki yer isimlerini Türkçeleştirmişlerdir. 7. 5. O Osmanl

kurulmuşlardır.
DT Anadolu'yu bayındır hâle getirmişlerdir.
Ey Anadolu'daki yer isimlerini Türkçeleştirmişlerdir.
7.
5.
O
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1774
Küçük Kaynarca Antlaşması'nın,
Kirim bağımsız olacak ve dinî açıdan halifeye bağlı
kalacak.
Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve
gemileri de Boğazlardan geçebilecek.
Osmanlı, savaş tazminatı ödeyecek.
Rusya, Osmanlı'daki Ortodoksların haklarını koru-
yabilecek
maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsa-
tı yakalamıştır.
B) Osmanlı Devleti ekonomik olarak zarara uğramıştır.
C) Rusya sıcak denizlere dolaylı olarak inme imkânı
yakalamıştır.
D) Osmanlı halifelik gücünü siyasi alanda kullanmıştır.
E) Rusya, Anadolu'da yeni sömürgeler elde etmiştir.
TYT/ GNL-2 (A SERİSİ)
12

kurulmuşlardır. DT Anadolu'yu bayındır hâle getirmişlerdir. Ey Anadolu'daki yer isimlerini Türkçeleştirmişlerdir. 7. 5. O Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nın, Kirim bağımsız olacak ve dinî açıdan halifeye bağlı kalacak. Rusya, Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve gemileri de Boğazlardan geçebilecek. Osmanlı, savaş tazminatı ödeyecek. Rusya, Osmanlı'daki Ortodoksların haklarını koru- yabilecek maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? A) Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsa- tı yakalamıştır. B) Osmanlı Devleti ekonomik olarak zarara uğramıştır. C) Rusya sıcak denizlere dolaylı olarak inme imkânı yakalamıştır. D) Osmanlı halifelik gücünü siyasi alanda kullanmıştır. E) Rusya, Anadolu'da yeni sömürgeler elde etmiştir. TYT/ GNL-2 (A SERİSİ) 12

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster